Oferuję Państwu tłumaczenia pisemne i ustne z następujących dziedzin:

1. Prawo, ekonomia, korespondencja handlowa

W kilkuletniej praktyce tłumacza miałam wielokrotnie do czynienia z tekstami umów, wyroków sądowych, korespondencji sądowej, ogólnych warunków handlowych, warunków dostaw i zakupów, rocznych sprawozdań finansowych, rachunków, faktur i in.

2. Medycyna, farmacja, chemia

Zarówno w praktyce zawodowej, jak i w pracy naukowej mam do czynienia z tekstami medycznymi; są to specjalistyczne artykuły naukowe i dokumentacja medyczna. Z zakresu farmacji wykonywałam tłumaczenia ulotek informacyjnych i charakterystyk produktów leczniczych. Chemia to mój przedmiot maturalny, ulubiony; rozważałam również studia z zakresu chemii, jednakże germanistyka wygrała.

3. Językoznawstwo

To moja ścisła specjalizacja, wynikająca z ukończonych studiów i pracy naukowej, której poświęcam się pisząc rozprawę doktorską.
Moje autorskie publikacje z zakresu lingwistyki tekstu (specjalistycznego) to m.in.:

Fachtext-Linguistik: Was macht Fachtexte für Laienrezipienten so schwer verständlich?, w: Lingua ac communitas nr 15, Instytut Filozofii UAM, Poznań 2005, str. 37-50,

Rezeption von Fachtexten durch nicht-spezialisierte Textbenutzer. Ein Beitrag zur Fachtext-Linguistik am Beispiel medizinischer (Fach-)Pressetexte, w: J. Wagner, W. Wuttke, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes - Textlinguistik: Eine Momentaufnahme (Teil II), Aisthesis Verlag, Bielefeld 2007, str. 486-503,

Zur Darstellung der Kohärenz in ausgewählten deutschen und polnischen Textlinguistiken, w: Z. Wawrzyniak, Z. Światłowski, Studia germanica resoviensia 6, Wydawnictwo Uniwersytetów Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, str. 152-166

4. ...i inne

Wykonywałam również tłumaczenia o innej tematyce, np. artykuły prasowe nt. biopaliw i innego wykorzystania źródeł odnawialnych, rozmowy handlowe nt. kolorantów do farb fasadowych i in., instrukcje obsługi sprzętu AGD, teksty dotyczące sprzętu elektronicznego i komputerowego, teksty o tematyce turystycznej i hotelarskiej (w tym strony www), korespondencję administracyjną związaną z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i in.

Zapraszam do kontaktu

phone+48 691 540 086

mailbiuro@trojnar-niemiecki.pl

Adres siedziby:

AT Germanika Anna Trojnar
ul. Tarnopolska 109, 35-317 Rzeszów

---

Jestem członkiem Branżowego Związku Tłumaczy

Skorzystaj z formularza kontaktowego