Jestem magistrem filologii germańskiej oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, po dwóch stypendiach naukowych DAAD (Niemieckiej Akademickiej Centrali Wymiany) na Uniwersytecie w Konstancji (semestr studiów) oraz na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (2-miesięczne stypendium badawcze). Wiedzę i umiejętności językowe zdobywałam więc również „u źródła”. Studia magisterskie ukończyłam z wyróżnieniem, otrzymując Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aby móc zaoferować Państwu jeszcze lepsze tłumaczenia, ukończyłam również translatoryczne studia podyplomowe oraz stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Tematyka napisanej przeze mnie rozprawy doktorskiej („Aspekty kognitywne tworzenia koherencji w tekstach specjalistycznych z zakresu medycyny i psychologii- studium kontrastywne”) związana jest z przekładem tekstów specjalistycznych.

Tłumaczeniami zajmuje się zawodowo od ponad 14 lat. Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą AT Germanika Anna Trojnar, dedykowaną głównie tłumaczeniu. Doświadczenie w zawodzie zdobywam jednak już od ponad 16 lat, najpierw w ramach zajęć na studiach magisterskich (4 semestry translatoryki) oraz podyplomowych (3 semestry różnorodnych zajęć z zakresu translatoryki: tłumaczenie tekstów fachowych, prawniczych, prasowych; tłumaczenie słowa żywego; praktyczna analiza błędów w tłumaczeniu, stylistyka praktyczna i in.), a obecnie w praktyce zawodu tłumacza (współpraca z wieloma biurami tłumaczeń, zlecenia od klientów prywatnych). W pracy stosuję narzędzia CAT, głównie SDL Trados 2017, co pozwala mi na zachowanie spójności terminologicznej w tekstach docelowych.

Na życzenie mogę przedstawić referencje.

Zapraszam do kontaktu

phone+48 691 540 086

mailbiuro@trojnar-niemiecki.pl

Adres siedziby:

AT Germanika Anna Trojnar
ul. Tarnopolska 109, 35-317 Rzeszów

---

Jestem członkiem Branżowego Związku Tłumaczy

Skorzystaj z formularza kontaktowego